Pasikeitimai programoje

2019 rugsėjo 29 d.

Atvirkštinis PVM

Gautoms SF su atvirkštiniu PVM patogumo labui tvirtinimo metu bus automatiškai siūloma antra operacija - debetuos gautiną PVM ir kredituos mokėtiną PVM.

2019 rugsėjo 3 d.

KIO

Kasos išlaidų orderyje automatiškai bus įrašoma suma žodžiais (spausdinimo metu).

2019 liepos 10 d.

Darbo grafikas

Darbo grafiko formoje papildomai spausdins bendrą visų darbuotojų darbo dienų ir valandų skaičių.

SoDra

Patobulintos SD12 ir SD2.

2019 gegužės 16 d.

Gautos SF

Apart gautų sąskaitų sąrašo dabar galima atspausdinti tvarkingai suformatuotą Gautų SF registrą.

Algos

Spausdinant algalapį dabar kiekvienoje eilutėje bus papildomai spausdinama bendra tos eilutės SoDra suma.

Banko išrašas

Galimybė importuoti SwedBank išrašą.

2019 kovo 13 d.

Skolos

Užsigulėjusių skolų ataskaitoje bus rodoma daugiau intervalų.

2019 kovo 6 d.

Sąskaitų importas

Dar vienas formatas, kuriuo programa gali importuoti kitose programose išrašytas sąskaitas: iMAS XML.

Algos

Algų skaičiavimo formoje atsirado [i] laukelis - ant jo užvedus pelytę, programa parodys algų algoritmo detales, t.y. paaiškins kodėl tokį ar anokį GPM priskaičiavo ir panašiai (laukelis atsiranda tik tada, kai skaičiavimai nėra trivialūs). Šito prireikė šokant pagal sudėtingą naujos mokesčių tvarkos muzikėlę.

2019 kovo 3 d.

Ligos

Ligų kompensacijoms algalapiuose nuo dabar yra teisingai skaičiuojamas 15% GPM. Mūsų įstatymų keitėjams reiktų duoti sunkiųjų pataisos darbų - rankomis paskaičiuoti algalapius. Gal apsiramintų šiek tiek su nelogiškais pakeitimais, kurie priverčia mus šokinėti per algoritmų pinkles.

2019 vasario 25 d.

SF spausdinimas

Spausdinant išrašytą ar gautą sąskaitą faktūrą prie prekės bus rodomas ir jos komentaras. Spausdinant faktūrą eksportui bus spausdinamas net ir nulinis PVM.

2019 vasario 4 d.

Metinis GPM

Įkelta nauja FR0312 (GPM312) ataskaita - BUHALTERIJA/Ataskaitos/FR0312. Kadangi duomenys imami tik iš algalapių pagal algalapių datas, tai yra galimybė pasirinkti periodą, iš kurio tie algalapiai bus imami.

Mėnesio GPM

GPM313 forma papildyma B klasės išmokomis.

SoDra

Įkelta nauja Sodros SAM ataskaita (v7) - BUHALTERIJA/Darbuotojai/SAM forma. Ankstesniais metais reikėjo skirtingų SAM pagal kiekvieną skirtingą mokestį. Dabar visi darbuotojai įkeliami į tą pačią SAM ataskaitą, nes kiekvienam individualiai nurodomas mokesčio dydis.

2019 sausio 29 d.

Algos

Algų formoje bus spausdinamas atskiras stulpelis su kaupimu pensijai.

2019 sausio 18 d.

SF -> Orderiai

Iš sąskaitos faktūros galima sukurti (automatiškai užpildytą) pinigų priėmimo orderį. Tuo pačiu tos SF komentaruose atsiranda sukurto orderio duomenys.

2019 sausio 7 d.

Sąskaitų importas

Dar vienas formatas, kuriuo programa gali importuoti kitose programose išrašytas sąskaitas: CSV (kableliais atskirti laukeliai - tekstinis failas), kuriame gali būti arba gali nebūti sąskaitų numerių.

2019 sausio 2 d.

Pensijos

Kiekvienam darbuotojui nuo 2019-01-01 galima įvesti papildomą Sodros mokestį pensijų kaupimui - PERSONALO modulyje darbuotojo kortelėje yra skiltis "Pensija". Jei ten nieko neįvesta, programa žiūrės į " x%" stulpelį BUHALTERIJA/Darbuotojai lentelėje - jei jis pažymėtas, duos 3%, o jei ne, tai nulį.

Atostoginiai

Skaičiuodama atostoginius programa 2019 metų pradžioje automatiškai daugins 2018 metų pabaigos algą iš 1,289.

2018 gruodžio 10 d.

NPD

Įdiegti pataisymai, kurie teisingai skaičiuos pasikeitusį NPD nuo 2019 metų pradžios.

2018 spalio 27 d.

Grožio terapija

Visokie pagražinimai: SF sąraše rodomas ir ilgas, ir trumpas subjekto pavadinimas (lengviau filtruoti); išrašomos SF plotis padidintas; patvarkytas e-paštu siunčiamos SF pranešimo tekstas.

2018 rugsėjo 17 d.

Gautos SF

Gautoje SF galima įvesti perkamos prekės būsimą pardavimo kainą - nuo šiol nustatymuose (Žinynai/Klientas/Sandėlis) galima pasirinkti ar ta suma bus vedama su PVM ar be.

2018 rugsėjo 11 d.

Gaunamos kreditinės SF

Patobulintos ir gaunamos kreditinės sąskaitos (t.y. pirkimo grąžinimai) - galima grąžinti ne vien tik prekes, bet ir paslaugas. Operacijų tipų žinyne užpildykite "Grąžinimas tiekėjams" - naudokite tas pačias vertes, kaip "Tiekėjai" eilutėje.

2018 rugsėjo 7 d.

Algos -> Bankas

Patobulintas bankui siunčiamas mokėjimų failas, kuris kuriamas iš algalapio. Sugeneravus tą XML failą bus tuo pačiu automatiškai generuojama mokėjimo operacija.

2018 rugpjūčio 25 d.

Kreditinės SF

Atsirado galimybė išrašyti KREDITINES sąskaitas. Išlaikytas tas pats funkcionalumas, kaip SANDĖLIO pardavimų grąžinimo, bet papildyta paslaugomis ir veiks net jei SANDĖLIO nenaudojate. Prieš tvirtinant tokias SF patartina užpildyti Operacijų tipo žinyno eilutes: "Grąžinimas iš pirkėjų" (pvz. K240, D5000, D4484) bei "Pirkėjai.Savikainos nurašymo panaikinimas" (pvz. K6000, D2100) - antra eilutė pravers pajamuojant tas prekes atgal pagal savikainą. iMAS (iSAF) ataskaitoje tokios sąskaitos bus KS tipo ir su neigiamom sumom.

Visos SF

Nuo šiol galima bus įvesti prekių su neigiamom sumom - bus reikalaujama tik kad bendra SF suma liktų teigiama.

2018 rugpjūčio 17 d.

iMAS

Nuo šiol subjektams galima įvesti šalies kodą, kad iMAS nepyktų ant užsieniečių. Taip pat PVM5, PVM19 ir dar keletui tarifų nebus iMAS ataskaitoje rodoma 0% vertė - vėlgi, kad iMAS nesiskųstų.

2018 rugpjūčio 1 d.

SoDra

Kaip žinia nuo 2018 liepos 1 d. pagal VSDĮ 10 str. 7 d. reikia mokėti papildomą darbdavio SoDra mokestį jei darbuotojo mėnesio uždarbis nesiekia MMA. Programa tą skaičiuos automatiškai, bet išimties atveju (jei darbuotojas dirba kitoje įmonėje ar gavo išmoką ir t.t.) galite išjungti šį mokestį: lentelėje BUHALTERIJA/Darbuotojai/Darbuotojai - skiltyje "Sodra gali augti" - tiesiog pažymėkite "NE".

2018 liepos 11 d.

Išrašomos SF

Jei norite, kad spausdinamose sąskaitose faktūrose tarp serijos ir numerio būtų minusas ar tarpas, tai galite nustatyti: Žinynai/Klientas/SF spausdinimas.

2018 kovo 4 d.

PVM

PVM sąskaitose faktūrose atsirado galimybė koreguoti programos suskaičiuotą PVM - tam dokumento apačioje matysite [+] ir [-] mygtukus.

2018 sausio 2 d.

GPM

Nepamirškite įvesti naują eilutę žinyne "Mokesčių tarifai" ir nuo 2018-01-01 padidinti Min.algą iki 400. Taip pat Darbuotojai/Darbuotojai lentelėje visiems nustatykite nulinį PNPD prieš skaičiuodami sausio darbo užmokestį.

2017 rugsėjo 9 d.

SoDra

Darbuotojams, dirbantiems pagal terminuotas sutartis, priskaičiuojami papildomi SoDra mokesčiai. Reikia dirbti be galo.

2017 rugsėjo 4 d.

SF

Nustatymuose (Žinynai/Klientas/SF spausdinimas) galima pasirinkti ar spausdinamoje sąskaitoje rodyti išrašiusiojo vardą.

2017 rugpjūčio 8 d.

Sandėlis

Pirkimo dokumentų suvestinėje bus papildomai rodoma ir prekių, ir paslaugų suma.

2017 liepos 28 d.

Sandėlis

Naujas meniu punktas: išankstinėms sąskaitoms galima pamatyti visas parduodamas prekes viename sąraše (patogu filtravimui). Išrašant sąskaitą neberodys prekių, kurių nėra sandėly.

2017 birželio 4 d.

Turtas

Galimybė spausdinti ilgalaikio turto nurašymo aktą.

2017 gegužės 16 d.

SoDra

SD2 formos nauja versija.

2017 kovo 7 d.

Bankas

Šiaulių banko sąskaitos išrašo importas.

2017 vasario 17 d.

Bankas

Galimybė generuoti grupinį algos mokėjimo failą iš algalapio formos.

Mokesčiai

Atnaujintos SAM ir FR0573 formos.

2017 vasario 6 d.

Sutartys

Patobulintas sąskaitų automatinis generavimas iš sutarčių: daugiau laisvės renkantis kada generuojamos SF, kas jose rašoma.

2016 gruodžio 29 d.

NPD

Nuo 2017 metų bus automatiškai taikoma nauja NPD formulė, tačiau naujus PNDP dydžius turėsite suvesti darbuotojams patys - prieš skaičiuodami sausio algas.

2016 lapkričio 1 d.

iMAS

Galima sąskaitoje pažymėti, jei nenorime jos siųsti į iMAS.

2016 spalio 27 d.

iMAS

Pastaba PVM mokėtojams: Ataskaitos/VMI iMAS punktas sugeneruos XML failą, kurį galėsite įkelti į iMAS. Tačiau atkreipiam dėmesį, kad ten pateks tik tos PVM sąskaitos-faktūros, kurias įvesite per BUHALTERIJA/Dokumentai meniu. Gautas PVM SF reikia vesti per "Nauja gauta sąskaita-faktūra", o išrašomas - per "Nauja sąskaita faktūra". O tada Dokumentai/Dokumentų tvirtinimas. Tuo tarpu vedant dokumentą kaip operaciją tiesiai į didžiąją knygą, sistema nežinos PVM kodų.

Avanso apyskaita

Kadangi vis kildavo klausimų apie sąskaitų įvedimą, kurios apmokėtos grynais, sukūrėme trumpą filmuką su pavyzdžiu.

2016 sausio 19 d.

NPD

Nuo 2016 sausio 1 dienos taikoma nauja neapmokestinamo pajamų dydžio formulė: NPD = 200 - 0,34 * (alga - 350).

Sodra

2016 metais papildomas darbuotojo socialinis draudimas vietoje 1% pakeistas į 2%.

Ilgalaikio turto robotas

Programa nuo šiol moka pati įvesti ilgalaikio turto nusidėvėjimo operacijas. Jeigu įjungsite "ilgalaikio turto robotą", tai kiekvieno mėnesio paskutinę dieną kiekvienam ilgalaikio turto vienetui atskirai bus automatiškai sukurta nuvertėjimo operacija. Tam reikia atlikti keletą pakeitimų įmonės nustatymuose BUHALTERIJOS modulyje:

1. Kiekvienai turto grupei priskirti nusidėvėjimui skirtas sąskaitas (Ilgalaikis turtas/Turto grupės).

2. Patikrinti turto sąraše (Ilgalaikis turtas/Ilgalaikio turto sąrašas) ar visi daiktai tinkamose grupėse.

3. Atsidaryti nustatymus: Žinynai/Klientai/Jūsų klientas ir pasirinkti skiltį Robotai, kur reikia pažymėti, nuo kada programa turi pradėti automatiškai skaičiuoti nusidėvėjimą.

SVARBU: robotas nuo jūsų pasirinktos dienos ištrins visas operacijas tose sąskaitose, kurias priskyrėse ilgalaikio turto grupėms. Taip daro tam, kad nesidubliuotų nurašomos sumos, nes jis pats dabar tas sumas skaičiuoja. Todėl patartina roboto skaičiavimams parinkti datą, kuri būtų dar neuždarytuose metuose. Paprastai šnekant - jei 2015 metus jau sutvarkėte, tai įjunkite robotą nuo 2016 sausio 1 dienos. Jeigu 2015 metais dar visų nusidėvėjimo operacijų nesuvedėte, tai galite robotą įjungti nuo 2015 sausio 1 d.

Nurašymo aktai

Džiugi naujiena: nuo šiol SANDĖLY padarytus nurašymo aktus galima bus paversti operacijomis, t.y. BUHALTERIJA/Dokumentai/Dokumentų tvirtinimas leis tvirtinti Nurašymo aktus.

Užskaitos

BUHALTERIJA/Dokumentai/Užskaitų sąrašas: čia bus galima sudengti to paties ar skirtingų subjektų skolas.

Priminimai apie skolą

Subjektų formoje (BUHALTERIJA/Žinynai/Subjektai -> konkretus subjektas -> kortelė "Balansas") atsirado mygtukas "Siųsti priminimą", kuris leidžia parašyti malonų emailą jūsų skolininkui.

Papildomas stulpelis sąskaitose

Jeigu išrašant sąskaitą-faktūrą norite įvesti papildomą informaciją kiekvienoje paslaugos eilutėje, tai įjunkite tą stulpelį nustatymuose: BUHALTERIJA/Žinynai/Klientai/Klientas/SF ir Invoice/"Rodyti papildomą lauką paslaugoms" bei įveskite ką nors į "Papildomo lauko paslaugoms pavadinimas".

2015 spalio 4 d.

Bankas

Atsiranda naujas meniu punktas BUHALTERIJA/Bankas.
Įdiegta galimybė eksportuoti pavedimus į banką. Tam reikia sudaryti pageidaujamų mokėjimų sąrašą iš kurio programa generuoja ISO-20022 formato XML failą. Jį galima įkelti į bet kurį banką (visi bankai palaikys šį funkcionalumą nuo 2016 metų pradžios, bet kai kuriuose jau gali veikti ir dabar).
Norint sukurti pavedimus, reikia:

  1. nueiti į BUHALTERIJA/Bankas/Pavedimų sąrašai, ir ten sukurti naują (tuščią) pavedimų sąrašą.
  2. Tada atsidarius BUHALTERIJA/Balansas/Neapmokėtos sąskaitos tiekėjams, galima pažymėti norimas sąskaitas ir perkelti jų sumas į pasirinktą mokėjimų failą.
  3. Pabaigoje vėl nukeliauti į BUHALTERIJA/Bankas/Pavedimų sąrašai -> pasirinkti norimą, pataisyti sumas, jei yra noras, tada jį eksportuoti į XML failą.
  4. O tada jau eiti į savo banko svetainę, ten surasti meniu, kuris leidžia importuoti ISO 20022 standarto failą.

Padaryta galimybė importuoti ISO-20022 formato banko išrašus.
Šiuo atveju viskas veiks kaip anksčiau, tiesiog nuo 2016 metų bankai nebeduos LITAS-ESIS išrašo. Ką duos, tą mes "suvalgysim".
Tiesa, išrašo importavimo meniu nukeliavo iš "Balanso" meniu į "Bankas".

Premijos keliauja į algalapį

Nuo šiol PERSONALO modulyje darbuotojo kortelės skyriuje "Premijos" įvedus jam premiją, ji automatiškai įsikels į naują to mėnesio algalapį.

Darbuotojo kortelės papildymai

PERSONALO modulyje darbuotojo kortelėje prie darbo sutarties galima įkelti papildomų susijusių dokumentų.

SF: Nuolaidos

Išrašomose sąskaitose-faktūrose galima daryti nuolaidas.
Įjungiama taip: BUHALTERIJA/Žinynai/Klientas/SF ir Invoice'ai -> "Įjungti galimybę taikyti nuolaidas prekėms ir paslaugoms"

SF: Atvirkštinis PVM

Sąskaitoje-faktūroje galima pažymėti, kad bus taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas. Tokia sąskaita bus spausdinama su atitinkamais užrašais ir mažesne mokėtina suma. Tvirtindami tokias sąskaitas-faktūras patikrinkite, kad teisingai paskirstomos sumos.

SF: angliška versija

Perėjus į anglišką programos versiją (apačioje dešinėje reikia pakeisti vėliavėlę), sąskaitos-faktūros yra spausdinamos angliškai (įskaitant mokėtiną sumą žodžiais).

Papildomi laukai

1. Adresas korespondencijai ( BUHALTERIJA/Žinynai/Klientas )

2. Algalapiuose papildoma informacija - sumuojami SoDra mokesčiai, rodomos bendros sąnaudos, GF ( BUHALTERIJA/Darbuotojai/Darbo užmokesčio žurnalai )

3. Detaliame operacijų išraše galima iškart patekti į tos operacijos subjektą (įdėta nuoroda subjekto stulpelyje)

4. Sąskaitose-faktūrose komentarų laukas prekėms ir paslaugoms (įjungiama per BUHALTERIJA/Žinynai/Klientas/SANDĖLIS -> "Papildomas stulpelis prekės komentarui sąskaitose")

Sandėlis

1. Atsiranda galimybė filtruoti prekių likučius pagal sandėlį bei objektą.

2. Nurašymo aktuose įtraukiant prekes iš pasirinkto Objekto programa reaguos į nurašymo datą ir pasiūlys tik tas prekes, kurios tame Objekte atsirado iki nurašymo datos.

Klevas

Įdiegta galimybė importuoti sąskaitas iš programos Klevas (įjungiama per BUHALTERIJA/Žinynai/Klientas/Bendri -> "Leisti sąskaitų importą"). Įjungus nustatymą, atsiranda naujas meniu punktas BUHALTERIJA/Dokumentai/Sąskaitų importas.

SoDra ataskaitos

Sukurtos naujos SoDra deklaracijos. Žr. BUHALTERIJA/Darbuotojai: SD-1, SD-2, SD-9, SD-12, SD-13, NP-SD.

VMI ataskaitos

Sukurta išrašytų PVM SF deklaracija FR0672 (žr. BUHALTERIJA/Ataskaitos)