Pasikeitimai programoje

2016 sausio 19 d.

NPD

Nuo 2016 sausio 1 dienos taikoma nauja neapmokestinamo pajamų dydžio formulė: NPD = 200 - 0,34 * (alga - 350).

Sodra

2016 metais papildomas darbuotojo socialinis draudimas vietoje 1% pakeistas į 2%.

Ilgalaikio turto robotas

Programa nuo šiol moka pati įvesti ilgalaikio turto nusidėvėjimo operacijas. Jeigu įjungsite "ilgalaikio turto robotą", tai kiekvieno mėnesio paskutinę dieną kiekvienam ilgalaikio turto vienetui atskirai bus automatiškai sukurta nuvertėjimo operacija. Tam reikia atlikti keletą pakeitimų įmonės nustatymuose BUHALTERIJOS modulyje:

1. Kiekvienai turto grupei priskirti nusidėvėjimui skirtas sąskaitas (Ilgalaikis turtas/Turto grupės).

2. Patikrinti turto sąraše (Ilgalaikis turtas/Ilgalaikio turto sąrašas) ar visi daiktai tinkamose grupėse.

3. Atsidaryti nustatymus: Žinynai/Klientai/Jūsų klientas ir pasirinkti skiltį Robotai, kur reikia pažymėti, nuo kada programa turi pradėti automatiškai skaičiuoti nusidėvėjimą.

SVARBU: robotas nuo jūsų pasirinktos dienos ištrins visas operacijas tose sąskaitose, kurias priskyrėse ilgalaikio turto grupėms. Taip daro tam, kad nesidubliuotų nurašomos sumos, nes jis pats dabar tas sumas skaičiuoja. Todėl patartina roboto skaičiavimams parinkti datą, kuri būtų dar neuždarytuose metuose. Paprastai šnekant - jei 2015 metus jau sutvarkėte, tai įjunkite robotą nuo 2016 sausio 1 dienos. Jeigu 2015 metais dar visų nusidėvėjimo operacijų nesuvedėte, tai galite robotą įjungti nuo 2015 sausio 1 d.

Nurašymo aktai

Džiugi naujiena: nuo šiol SANDĖLY padarytus nurašymo aktus galima bus paversti operacijomis, t.y. BUHALTERIJA/Dokumentai/Dokumentų tvirtinimas leis tvirtinti Nurašymo aktus.

Užskaitos

BUHALTERIJA/Dokumentai/Užskaitų sąrašas: čia bus galima sudengti to paties ar skirtingų subjektų skolas.

Priminimai apie skolą

Subjektų formoje (BUHALTERIJA/Žinynai/Subjektai -> konkretus subjektas -> kortelė "Balansas") atsirado mygtukas "Siųsti priminimą", kuris leidžia parašyti malonų emailą jūsų skolininkui.

Papildomas stulpelis sąskaitose

Jeigu išrašant sąskaitą-faktūrą norite įvesti papildomą informaciją kiekvienoje paslaugos eilutėje, tai įjunkite tą stulpelį nustatymuose: BUHALTERIJA/Žinynai/Klientai/Klientas/SF ir Invoice/"Rodyti papildomą lauką paslaugoms" bei įveskite ką nors į "Papildomo lauko paslaugoms pavadinimas".

2015 spalio 4 d.

Bankas

Atsiranda naujas meniu punktas BUHALTERIJA/Bankas.
Įdiegta galimybė eksportuoti pavedimus į banką. Tam reikia sudaryti pageidaujamų mokėjimų sąrašą iš kurio programa generuoja ISO-20022 formato XML failą. Jį galima įkelti į bet kurį banką (visi bankai palaikys šį funkcionalumą nuo 2016 metų pradžios, bet kai kuriuose jau gali veikti ir dabar).
Norint sukurti pavedimus, reikia:

  1. nueiti į BUHALTERIJA/Bankas/Pavedimų sąrašai, ir ten sukurti naują (tuščią) pavedimų sąrašą.
  2. Tada atsidarius BUHALTERIJA/Balansas/Neapmokėtos sąskaitos tiekėjams, galima pažymėti norimas sąskaitas ir perkelti jų sumas į pasirinktą mokėjimų failą.
  3. Pabaigoje vėl nukeliauti į BUHALTERIJA/Bankas/Pavedimų sąrašai -> pasirinkti norimą, pataisyti sumas, jei yra noras, tada jį eksportuoti į XML failą.
  4. O tada jau eiti į savo banko svetainę, ten surasti meniu, kuris leidžia importuoti ISO 20022 standarto failą.

Padaryta galimybė importuoti ISO-20022 formato banko išrašus.
Šiuo atveju viskas veiks kaip anksčiau, tiesiog nuo 2016 metų bankai nebeduos LITAS-ESIS išrašo. Ką duos, tą mes "suvalgysim".
Tiesa, išrašo importavimo meniu nukeliavo iš "Balanso" meniu į "Bankas".

Premijos keliauja į algalapį

Nuo šiol PERSONALO modulyje darbuotojo kortelės skyriuje "Premijos" įvedus jam premiją, ji automatiškai įsikels į naują to mėnesio algalapį.

Darbuotojo kortelės papildymai

PERSONALO modulyje darbuotojo kortelėje prie darbo sutarties galima įkelti papildomų susijusių dokumentų.

SF: Nuolaidos

Išrašomose sąskaitose-faktūrose galima daryti nuolaidas.
Įjungiama taip: BUHALTERIJA/Žinynai/Klientas/SF ir Invoice'ai -> "Įjungti galimybę taikyti nuolaidas prekėms ir paslaugoms"

SF: Atvirkštinis PVM

Sąskaitoje-faktūroje galima pažymėti, kad bus taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas. Tokia sąskaita bus spausdinama su atitinkamais užrašais ir mažesne mokėtina suma. Tvirtindami tokias sąskaitas-faktūras patikrinkite, kad teisingai paskirstomos sumos.

SF: angliška versija

Perėjus į anglišką programos versiją (apačioje dešinėje reikia pakeisti vėliavėlę), sąskaitos-faktūros yra spausdinamos angliškai (įskaitant mokėtiną sumą žodžiais).

Papildomi laukai

1. Adresas korespondencijai ( BUHALTERIJA/Žinynai/Klientas )

2. Algalapiuose papildoma informacija - sumuojami SoDra mokesčiai, rodomos bendros sąnaudos, GF ( BUHALTERIJA/Darbuotojai/Darbo užmokesčio žurnalai )

3. Detaliame operacijų išraše galima iškart patekti į tos operacijos subjektą (įdėta nuoroda subjekto stulpelyje)

4. Sąskaitose-faktūrose komentarų laukas prekėms ir paslaugoms (įjungiama per BUHALTERIJA/Žinynai/Klientas/SANDĖLIS -> "Papildomas stulpelis prekės komentarui sąskaitose")

Sandėlis

1. Atsiranda galimybė filtruoti prekių likučius pagal sandėlį bei objektą.

2. Nurašymo aktuose įtraukiant prekes iš pasirinkto Objekto programa reaguos į nurašymo datą ir pasiūlys tik tas prekes, kurios tame Objekte atsirado iki nurašymo datos.

Klevas

Įdiegta galimybė importuoti sąskaitas iš programos Klevas (įjungiama per BUHALTERIJA/Žinynai/Klientas/Bendri -> "Leisti sąskaitų importą"). Įjungus nustatymą, atsiranda naujas meniu punktas BUHALTERIJA/Dokumentai/Sąskaitų importas.

SoDra ataskaitos

Sukurtos naujos SoDra deklaracijos. Žr. BUHALTERIJA/Darbuotojai: SD-1, SD-2, SD-9, SD-12, SD-13, NP-SD.

VMI ataskaitos

Sukurta išrašytų PVM SF deklaracija FR0672 (žr. BUHALTERIJA/Ataskaitos)